Oferujemy usługi w zakresie profesjonalnego zarządzania i administrowania wspólnotami mieszkaniowymi

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA:

–        pełna obsługa związana z dostawami mediów do budynku (prąd, gaz woda, C.O)

–        zapewnienie ubezpieczenia budynku i ewentualne roszczenie finansowe

–        dostawa usług komunalnych

–        zapewnienie czystości

–        organizacja zebrań Wspólnoty

–        przygotowywanie uchwał, regulaminów

–        korespondencja w Właścicielami

–        zbieranie ofert i negocjacje cenowe z firmami świadczącymi usługi na rzecz Wspólnoty

OBSŁUGA TECHNICZNA:

–        kontrole techniczne budynku i instalacji wewnętrznych zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane

–        prowadzenie książki obiektu budowlanego

–        bieżące naprawy i konserwacja budynku

–        plany remontów

–        prowadzenie przetargów, konkursów ofert, negocjacje ofert z firmami wykonującymi usługi dla Wspólnoty

–        nadzór nad robotami przez Inspektora Budowlanego

–        zarządzanie nieruchomością w sposób nie powodujący pogorszenia stanu technicznego

–        sporządzanie kosztorysów inwestorskich na roboty

OBŁUGA KSIĘGOWO – FINANSOWA

–        prowadzenie rachunku bankowego

–        zakładanie lokat

–        dokonywanie płatności

–        rozliczenia z dostawcami mediów

–        obsługa czynszowa i windykacyjna

–        przygotowanie sprawozdania finansowego

–        naliczenia i pobieranie zaliczek z tytułu opłat za media

OBSŁUGA PRAWNA

–        Pełna reprezentacja prawna Wspólnoty przed sądami i organami administracji publicznej

Początek strony