• Prezes Zarządu - Tadeusz Dumin
    Licencjonowany Zarządca Nieruchomości - licencja WMiRM nr 1086

    Licencjonowany Zarządca Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami
    - licencja nr 571

  • Zastępca Prezesa ds technicznych mgr inż. Bartosz Derela

      Licencjonowany Zarządca Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami 

      - licencja nr 2723

 

Początek strony