• Prezes Zarządu - mgr inż. Bartosz Derela
    Licencjonowany Zarządca Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami 

          - licencja nr 2723

  • Zastępca Prezesa ds Finansowych- Główny Księgowy mgr Katarzyna Gawron

    

Początek strony