ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 

 

- Profesjonalna i rzetelna obsługa

- Rachunkowość i rozliczenia właścicieli

- Licencjonowani Zarządcy Nieruchomości

- Doradztwo finansowe, prawne i techniczne

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik”w Będzinie została założona w 1985 roku.Inicjatorami założenia Spółdzielni Mieszkaniowej„Górnik"byli pracownicy i dyrekcja Kopalni "Generał Zawadzki" w Dąbrowie Górniczej. Członkowie - założyciele w ilości 81 osób na zebraniu założycielskim w dniu 29.01.1985 roku uchwalili Statut Spółdzielni Mieszkaniowej, a następnie swoimi podpisami potwierdzili jego przyjęcie, oraz dokonali wyborów Rady Nadzorczej Spółdzielni. Spółdzielnia jako samodzielny podmiot gospodarczy została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach w dniu 10.07.1985 roku pod numerem KRS 968. Spółdzielnia została zarejestrowana pod nazwą Spółdzielnia Mieszkaniowa przy KWK „Generał Zawadzki.28.091990 roku dokonano zmiany nazwy na Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy KWK „Paryż”,następnie w dniu 24.06.1996 roku przyjęła nazwę Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik”w Będzinie, która obowiązuje do chwili obecnej.

Od początku zajmuje się działalnością inwestycyjną i administrowaniem nieruchomościami.Pierwsze budynki mieszkalne zostały oddane do użytkowania i zasiedlone w roku 1986 w Będzinie przy ul. 15-go Grudnia obecnie (ul. Wajdy). W chwili obecnej zasoby mieszkaniowe Spółdzielni liczą 44 budynki o powierzchni użytkowej 67.000,00 m², zlokalizowane są w Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Wojkowicach i Sosnowcu - Zagórzu.Jako jedni z pierwszych w regionie dokonaliśmy opomiarowania naszych zasobów, poprzez montaż w budynkach liczników ciepła oraz wodomierzy, a w mieszkaniach zaworów termostatycznych, podzielników ciepła i wodomierzy, umożliwiło to mieszkańcom ponoszenie opłat za rzeczywiste zużycie mediów. Dbamy o poprawę warunków zamieszkiwania

W chwili obecnej wszystkie budynki posiadają opomiarowane zużycie wody, gazu i ciepła. Na bieżąco są wykonywane prace remontowe i modernizacyjne podnoszące estetykę budynków i terenów Spółdzielni, przy wykorzystaniunowoczesnych i przyjaznych dla środowiska materiałów oraz pozyskaniu na ten cel kredytów z premią termomodernizacyjną z Banku Gospodarstwa Krajowego i pożyczek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Spółdzielnia posiada również tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe i obiekty towarzyszące. Służby Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”w Będzinie są przygotowane pod względem merytorycznym i organizacyjnym do profesjonalnego zarządzania i administrowania Wspólnotami Mieszkaniowymi po konkurencyjnych cenach.

W chwili obecnej Spółdzielnia zarządza Wspólnotami Mieszkaniowymi położonymi w Będzinie, Sosnowcu i Katowicach.

 

SM Górnik

Początek strony