Zarząd Spółdzileni Mieszkaniowej "Górnik" w Będzinie informuje o podjętych uchwałach na Walnym Zgoromdzeniu 2024.

Informacja o podjętych uchwałach na Walnym Zgromadzeniu 2024.

Protokół Kolegium Walnego Zgromadzenia 2024

Początek strony