Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Będzinie informuje, że na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2022r., które odbyło się w dniach 18.05.2022r. i 19.05.2022r.. podjęto 7 uchwał.

Szczegóły w poniższym załączniku

Informacja o podjętych uchwałach na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni, które odbyło się w dniach 18.05.2022 i 19.05.2022.

Początek strony