Zarząd Spółdzielni Mieszk niowej "Górnik" w Będzinie przedstawia rozliczenie funduszu remontowego ośiedla Andrzeja Wajdy 1,3,5 w Będzinie za rok 2021.

Rozliczenie funduszu remontowego A. Wajdy 1,3,5 za rok 2021

Początek strony