Rada Nadzorcza uchwałą nr 33/XII/2021 zatwierdziła zmiany do Regulaminu rozliczania energii cieplnej na cele C.O i C.W.U. oraz jego tekst jednolity. Zmiany głównie dotyczą rozwiązania problemu niezarejestrowanego, a zużytego ciepła wyemitowanego przez grzejniki w łazienkach, piwnicach, klatkach schodowych, a także ciepła przenikającego przez przegrody pomiędzy mieszkaniami, który uwidoczniony został w przeprowadzonej analizie za sezon grzewczy 2020/21. Był to pierwszy sezon, w którym w rozliczeniach indywidualnych nie ujęto opomiarowania łazienek, i jak już we wcześniejszym artykule wspomnieliśmy był to sezon, w którym zaobserwowaliśmy dużą ilość mieszkań z rozliczeniem opłaty zmiennej równej zero złotych lub bliskiej zeru.

Cały tekst Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej www.smgornik.bedzin.pl w zakładce Akty prawne / Regulaminy.

Jednocześnie pragniemy Państwu przypomnieć kilka zasad prawidłowego korzystania z ogrzewania:

  1. Nie należy zasłaniać kaloryferów firanami, zasłonami, wersalkami, biurkami i innymi przedmiotami. Zasłonięcie kaloryfera z podzielnikiem powoduje przełączanie się podzielnika w tryb jednoczujnikowy i tym samym zwiększone naliczanie jednostek.
  2. Nie należy nadmiernie wietrzyć mieszkań. Wyziębienie pomieszczenia, lub zimny nawiew powietrza bezpośrednio na głowicę termostatyczną spowoduje uruchomienie kaloryfera nawet przy nastawie na „*”. Należy wietrzyć intensywnie i krótko.
  3. Nie wolno na podzielniku wieszać prania.
Początek strony