Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Będzinie informuje, że na Walnym Zgromadzeniu Czlonków Spółdzielni w 2021r., które odbyło się w dniach 30.06.2021r. i 01.07.2021r. podjeto 10 uchwał.

Szczegóły w poniższym załączniku

Informacja

Początek strony