Informujemy, że Uchwałami Rady Nadzorczej z dnia 28.10.2020 weszły w życie nowe Regulaminy.

1. Regulamin porządku domowego, w którym najważnijsza zmiana dotyczy godzin wykonywania remontów.

2. Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków

Pełne treści regulaminów znajdą Państwo w zakładce Akty Prawne, regulaminy. 

Początek strony