Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” informuje, że w dniu 12.02.2019 zostały zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód Wydział Gospodarczo Rejestrowy, zmiany do Statutu Spółdzielni, uchwalone na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniu 05.09.2018 r.

Zarząd Spółdzielni opracował tekst jednolity Statutu, który jest udostępniony na stronie internetowej www.smgornik.bedzin.pl w zakładce Akty prawne regulaminy, pod linkiem Statut Spółdzielni.

Osoby zainteresowane wersją papierową proszone o kontakt telefoniczny ze Spółdzielnią celem ustalenia sposobu i terminu odbioru kopii Statutu.

Początek strony