Informator dla lokatorów

Zarząd Spóldzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Bedzinie informuje, że Walne Zgromadzenie, które odbyło sie w dniach 17.05.2023 i 18.05.2023r. podjęło 8 uchwał. 

Informacja o podjętych uchwałach

 

Uprzejmie informujemy, iż od 01.02.2023 uległy zmianie godziny pracy Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”. W środy biura będą czynne w godzinach 7.00 – 17.00, natomiast w piątki w godzinach 7.00 do 13.00. W pozostałe dni godziny pracy nie ulegną zmianie.

Godziny pracy Administracji osiedlowych również nie ulegną zmianie.

Informujemy, że Uchwałą Rady Nadzorczej  nr 16/VI/2022 z dnia 29.06.2022. zmianie uległ Regulamin dotyczący rozlicznia kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków. Pełna treść Regulaminu znajduje sie w zakładce Akty Prawne, regulaminy.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Będzinie informuje, że na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2022r., które odbyło się w dniach 18.05.2022r. i 19.05.2022r.. podjęto 7 uchwał.

Szczegóły w poniższym załączniku

Informacja o podjętych uchwałach na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni, które odbyło się w dniach 18.05.2022 i 19.05.2022.

Rada Nadzorcza uchwałą nr 33/XII/2021 zatwierdziła zmiany do Regulaminu rozliczania energii cieplnej na cele C.O i C.W.U. oraz jego tekst jednolity. Zmiany głównie dotyczą rozwiązania problemu niezarejestrowanego, a zużytego ciepła wyemitowanego przez grzejniki w łazienkach, piwnicach, klatkach schodowych, a także ciepła przenikającego przez przegrody pomiędzy mieszkaniami, który uwidoczniony został w przeprowadzonej analizie za sezon grzewczy 2020/21. Był to pierwszy sezon, w którym w rozliczeniach indywidualnych nie ujęto opomiarowania łazienek, i jak już we wcześniejszym artykule wspomnieliśmy był to sezon, w którym zaobserwowaliśmy dużą ilość mieszkań z rozliczeniem opłaty zmiennej równej zero złotych lub bliskiej zeru.

Początek strony