Easy to starts

Dla lokatorów

Informator - harmonogramy prac, terminy odczytów liczników itp.

Informator dla lokatorów

Ogłoszenia

Forum Support

Ogłoszenia / Przetargi

Ogłoszenia o sprzedaży lokali, przetargi dla wykonawców

czytaj więcej

Great docs & support

Akty prawne, Regulaminy

Akty prawne oraz regulaminy do pobrania.

Akty prawne, Regulaminy/uchwały organów samorządowych

Zgodnie z § 20 ust.1 Statutu Spółdzielni i uchwałą Rady Nadzorczej Nr 11/IV/2022  z dnia 25.04.2022r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Będzinie zwołuje WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI  które odbędzie się w częściach, w następujących terminach:

    Część I – 20.05.24r. o godz. 17.oo w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Legionów Polskich 69 (poprzednio pod nazwą Zespół Szkół Zawodowych „SZTYGARKA”), aula numer 3205– obejmująca budynki ul. Plaka 6a; 6b; 6c; 6d; 6e w Wojkowicach i  budynki ul. Struga 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7, ul. Legionów Polskich 40; 42; 44; 46, ul. Dąbrowskiego 7; 11a; 11b, ul. 3-go Maja 34; 36; 38 w Dąbrowie Górniczej

Część II- 21.05.2024r. o godz. 17oo w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w    Dąbrowie Górniczej przy ulicy Legionów Polskich 69 (poprzednio pod nazwą Zespół Szkół Zawodowych „SZTYGARKA”), aula numer 3205 –, obejmująca budynki ul. Andrzeja Wajdy 1; 3; 5 w Będzinie i budynki ul. Braci Śniadeckich 1; 1a; 1b; 2; 2a; 3; 3a; 4; 5; 5a, ul. Niemcewicza 9; 11; 13; 15; 17; 19, ul. Naruszewicza 3; 3a; 5; 5a; 11; 13; 15; ul. Zabłockiego 2; 4; 6; 8; 10; ul. Szymanowskiego 1; 2; 3; 4; 5 w Sosnowcu.

 

1. Porządek obed Walnego Zgromadzenia

2. Protokół Kolegium walnego Zgromadzenia z dnia 23.05.2023

3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2023

5. Sprawozdanie finansowe Spółdzileni za rok 2023

6.Kierunki działań strategicznych na lata 2024 - 2027

7. Projekty uchwał

8.Protokół z lutracji Spóldzielni za lata 2021 - 2023

9. List polustarcyjny

10. Formularz dla kandydata do Rady Nadzorczej

11. Pełnomocnictwo

SM Górnik

Pogotowie awaryjne

Informujemy, że uruchomiono telefony pogotowia awaryjnego, pod które mieszkańcy mogą dzwonić w razie wystąpienia awarii:

tel: 500 370 533  całodobowo
tel: 32 360 37 96 

Pod tymi numerami jest pełniony stały dyżur w dni wolne od pracy oraz w godzinach popołudniowych i nocnych

Początek strony