Easy to starts

Dla lokatorów

Informator - harmonogramy prac, terminy odczytów liczników itp.

Informator dla lokatorów

Ogłoszenia

Forum Support

Ogłoszenia / Przetargi

Ogłoszenia o sprzedaży lokali, przetargi dla wykonawców

czytaj więcej

Great docs & support

Akty prawne, Regulaminy

Akty prawne oraz regulaminy do pobrania.

Akty prawne, Regulaminy/uchwały organów samorządowych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu informuje, że w sezonie letnim 2023 r. realizowane są wojewódzkie akcje informacyjno - edukacyjne: "Łap słońce z głową", "Nie bądź atrakcyjny dla kleszczy" oraz "Nowe narkotyki Nowe zagrożenia".

Akcja "Łap słońce z głową" ma na celu: zwrócenie uwagi na problemy zdrwotne wynikające z nieodpowiedzialnego korzystania z promieniowania utrafioletowego (UV) jako kluczowego zagrożenia dla zdrowia dzieci i młodzieży.

Kampania informacyjna dot. profilaktyki chorób odkleszczowych pod hasłem "Nie bądź atrakcyjny dla kleszczy".

Celem kampani jest propagowanie podstawowych zasad ochrony przed kleszczami, edukacja w zakresie prawidłowego usuwania kleszcza, zwiększenie społecznej świadomości w zakresie chorób przenoszonych przez kleszcze.

Akcja "Nowe narkotyki Nowe zagrożenia" ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania środków psychoaktywnych w środowisku dzieci i młodzieży, podniesienie świadowmości i wiedzy na temat niebezpiecznych procesów zachodzących w organiźnie podczas zażywania dopalaczy oraz zwrócenie uwagi na problemy zdrowotne wynikające z korzystania ze środków zastępczych. 

 

 

 

SM Górnik

Pogotowie awaryjne

Informujemy, że uruchomiono telefony pogotowia awaryjnego, pod które mieszkańcy mogą dzwonić w razie wystąpienia awarii:

tel: 500 370 533  całodobowo
tel: 32 360 37 96 

Pod tymi numerami jest pełniony stały dyżur w dni wolne od pracy oraz w godzinach popołudniowych i nocnych

Początek strony