Easy to starts

Dla lokatorów

Informator - harmonogramy prac, terminy odczytów liczników itp.

Informator dla lokatorów

Ogłoszenia

Forum Support

Ogłoszenia / Przetargi

Ogłoszenia o sprzedaży lokali, przetargi dla wykonawców

czytaj więcej

Great docs & support

Akty prawne, Regulaminy

Akty prawne oraz regulaminy do pobrania.

Akty prawne, Regulaminy/uchwały organów samorządowych

Zarząd SM „Górnik” w Będzinie zwołuje WALNE ZGROMADZENIE  CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI  które odbędzie się w II częściach, w następujących terminach:

Część I –17.05.2023r. o godz. 17oo w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Będzinie ul. Siemońska 9- obejmująca budynki ul. Plaka 6a;6b; 6c; 6d; 6e w Wojkowicach, ul. Struga 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7, ul. Legionów Polskich 40; 42; 44; 46, ul. Dąbrowskiego 7; 11a; 11b, ul. 3-go Maja 34; 36; 38 w Dąbrowie Górniczej,

Część II18.05.2023r. o godz. 17oo, w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Będzinie ul. Siemońska 9  - obejmująca budynki  ul. Andrzeja Wajdy 1; 3; 5 w Będzinie i w Sosnowcu ul. Braci Śniadeckich 1;1A;1B;  2; 2A; 3; 3A; 4; 5; 5A, ul. Naruszewicza 3; 3A; 5; 5A; ul. Naruszewicza 11; 13; 15,  ul. Zabłockiego 2; 4; 6; 8; 10; ul. Niemcewicza 9; 11; 13; 15; 17; 19; ul. Szymanowskiego 1; 2; 3; 4; 5. 

Dokumenty:

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia 2023

2. Protokół Kolegium Walnego Zgromadzenia z dnia 30.05.2022r.

3. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2022

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2022

6. Uchwały od nr 1_2023 do nr 8_2023

7. Pełnomocnictwo

8. Sprawozdania z badania bilansu  Spółdzielni za rok 2022

SM Górnik

Pogotowie awaryjne

Informujemy, że uruchomiono telefony pogotowia awaryjnego, pod które mieszkańcy mogą dzwonić w razie wystąpienia awarii:

tel: 500 370 533  całodobowo
tel: 32 360 37 96 

Pod tymi numerami jest pełniony stały dyżur w dni wolne od pracy oraz w godzinach popołudniowych i nocnych

Początek strony